مامای همراه-مامای خصوصی آمادگی زایمان

معرفی ماما خصوصی با تجربه جهت آموزش و ارائه خدمات تخصصی زنان آمادگی زایمان

تخصص یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • ماماهای دارای بازدیدهای راضی
  • 50 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 100 هزارتومان
  • بالای 100 هزار تومان
  • 20 تا 50 هزارتومان
تخصص ماما یا کلینیک:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

درخواست ماما برای آمادگی زایمان

مشاوره ماما برای آمادگی زایمان، بصورت آنلاین یا حضوری و رایگان

قیمت های تخصصی ماماها برای آمادگی زایمان در کرمان

نمایش بر اساس: ( تعداد 1 مورد یافته شد )

شهر کرمان تخصص آمادگی زایمان
مریم ایران منش
خانم مریم ایران منش
مامای همراه, ورزش های بارداری, آمادگی زایمان
مشاهده پروفایل
x