مامای همراه-مامای خصوصی دارای استخر بارداری

معرفی ماما خصوصی با تجربه جهت آموزش و ارائه خدمات تخصصی زنان دارای استخر بارداری

تخصص یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • ماماهای دارای بازدیدهای راضی
  • 50 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 100 هزارتومان
  • بالای 100 هزار تومان
  • 20 تا 50 هزارتومان
تخصص ماما یا کلینیک:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

درخواست ماما برای دارای استخر بارداری

مشاوره ماما برای دارای استخر بارداری، بصورت آنلاین یا حضوری و رایگان

قیمت های تخصصی ماماها برای دارای استخر بارداری

نمایش بر اساس: ( تعداد 1 مورد یافته شد )

تخصص دارای استخر بارداری
نفیسه سعیدزاده
نفیسه سعیدزاده
مامای خصوصی, مامای همراه, یوگای بارداری, زایمان بدون درد, آمادگی زایمان, دارای استخر بارداری, زایمان در آب
مشاهده پروفایل
x