مامای همراه ثریا پورکاووس دارای تخصص

مامای همراه و مامای خصوصی در تبريز

یک ماما | ثریا  پورکاووس
285 بازدید

خانم ثریا پورکاووس

تخصص ها:
مشاوره ماما مامای همراه مامای خصوصی مامای همراه در تبريز مشاهده سایر تخصص های ماما>>
شهر:
آذربایجان شرقی - تبريز
شماره تماس:
مشاهده شماره تماس

مشاوره حضوری با ایشان

درخواست مشاوره حضوری

درخواست مشاوره یک مرتبه
سابقه :
از سال 80 مطب داری- سابقه 20 ساله در انجام زایمان - زایمان فیزیولوژیک - مامای همراه مامای خصوصی
مدت عضویت:
8 ماه و1 روز
x