مامای همراه رقیه نصراللهی دارای تخصص

تست پاپسمیر, پایش جنین و مراقبت بارداری در تبريز

یک ماما | رقیه  نصراللهی
204 بازدید

خانم رقیه نصراللهی

شهر:
آذربایجان شرقی - تبريز

مشاوره حضوری با ایشان

درخواست مشاوره حضوری

درخواست مشاوره یک مرتبه
سابقه :
دارای سابقه مربی گری دراتاق زایمان ،دارای سابقه کاری درمرکزبهداشت بعنوان مسئول بهداشت خانواده،دارای سابقه کاری درمطب مامایی - شماره نظام پزشکی : 32682
مدت عضویت:
1 سال و1 ماه و26 روز
x