مامای همراه فاطمه سلطانعلی زاده دارای تخصص

مامای همراه در تهران

یک ماما | فاطمه  سلطانعلی زاده
50 بازدید

خانم فاطمه سلطانعلی زاده

تخصص ها:
مشاوره ماما مامای همراه مامای همراه آنلاین مامای همراه در تهران مشاهده سایر تخصص های ماما>>
شهر:
تهران - تهران

مشاوره آنلاین با ایشان

20% تخفیف


درخواست مشاوره حضوری

20% تخفیف


درخواست مشاوره یک مرتبه

20% تخفیف


مشاوره حضوری با ایشان

درخواست مشاوره حضوری

درخواست مشاوره یک مرتبه
سابقه :
2سال کار در بلوک زایمان و انجام بیش از ۱۰۰ زایمان vipبرای مادران و ایجاد بهترین تجربه از زایمان برای آنها .ارائه مشاوره های تلفنی به مدت ۴ سال .مامای همراه به مدت ۱ سال .ایجاد آرامش برای زائو و داشتن حس خوب مادر شدن . ( مامای همراه در کلیه بیمارستانهای تهران هر ساعت 50 تومن )
۱۰ سال سابقه کار در پژوهشگاه علمی کشور .
مدت عضویت:
3 ماه و27 روز
x