مامای همراه مدینه نصیری دارای تخصص

آی یودی گذاری, مشاور تنظیم خانواده و مشاوره آنلاین بارداری در ورامين

یک ماما | مدینه  نصیری
19 بازدید

خانم مدینه نصیری

شهر:
تهران - ورامين

مشاوره حضوری با ایشان

درخواست مشاوره حضوری

درخواست مشاوره یک مرتبه
سابقه :
شماره نظام پزشکی : 10158- انواع مشاوره های شامل مشاوره جنسی- تنظیم خانواده و ...- ویزیت - بیماریهای زنان
مدت عضویت:
2 ماه و15 روز
x