مامای همراه-مامای خصوصی

معرفی ماما خصوصی با تجربه جهت آموزش و ارائه خدمات تخصصی زنان

تخصص یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • ماماهای دارای بازدیدهای راضی
  • 50 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 100 هزارتومان
  • بالای 100 هزار تومان
  • 20 تا 50 هزارتومان
تخصص ماما یا کلینیک:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

درخواست ماما برای در خوزستان

مشاوره ماما برای در خوزستان، بصورت آنلاین یا حضوری و رایگان

قیمت های تخصصی ماماها

نمایش بر اساس: ( تعداد 4 مورد یافته شد )

استان خوزستان
الین آرمانی
خانم الین آرمانی
مشاوره آنلاین بارداری, مامای همراه, مشاوره تغذیه در بارداری
مشاهده پروفایل
راضیه پورشب
راضیه پورشب
مامای خصوصی, مامای همراه, یوگای بارداری, زایمان بدون درد, ورزش های بارداری, آمادگی زایمان, مشاوره جنسی
مشاهده پروفایل
زهرا جوکارحقیقی
خانم زهرا جوکارحقیقی
مشاوره آنلاین بارداری, مشاور تنظیم خانواده, مراقبت بارداری
مشاهده پروفایل
مهسا موسوی
خانم مهسا موسوی
مشاوره آنلاین بارداری, مشاور تنظیم خانواده
مشاهده پروفایل
x